Ambrozija - dugogodišnji problem Bijeljine

Ambrozija - dugogodišnji problem Bijeljine

Već duži vremenski period Bijeljina ima problem sa ambrozijom, pa se sve veći broj stanovnika ovog semberskog grada obraća ljekarima za pomoć. Šef Inspekcije za zaštitu zdravlja Zoran Perić podsjeća da je uklanjanje ambrozije sa privatnih posjeda zakonska obaveza.

„Uklanjanje ove štetne biljke je zakonska obaveza i za pravna i za fizička lica. Ona se mora uništavati mehaničkim putem u dvorištima i na javnim površinama“, kaže Perić.

Grad Bijeljina usvojio je odluku o mjerama sprečavanja širenja i odluku o obavezi uklanjanja ambrozije još 2005. godine, ali sudeći po velikom broju zapuštenih površina prekrivenih ambrozijom ona nije dala očekivane rezultate.

www.bijeljinapromo.com