Bijeljinski “Spektar drink” stabilan sistem koji zaslužuje povjerenje

Prošla, 2014. godina, bila je izuzetno teška za poslovanje bijeljinskog “Spektar drinka” DOO. Rezultati poslovanja u prošloj godini, ipak, su ohrabrujući. Pored svih nedaća koje su zadesile naš ekonomski ambijent, sačuvali smo prihode na nivou prethodne godine, i zabilježili skromnu dobit, kaže za poslovni portal “Capital” Đorđe Slavinjak, vlasnik i direktor ovog preduzeća koje se bavi proizvodnjom voćnih sokova i prerađevina od voća i povrća.

“ Ovim se potvrđuje moj stav da kriza, pored svojih negativnih efekata, daje i šanse zdravim i sposobnim da idu dalje. Siguran sam da je “Spektar drink” jedan od tih. Smatram da smo dokazali, na zadovoljstvo naših 80 zaposlenih, i velikog broja komintenata, da smo stabilan sistem koji zaslužuje povjerenje, i koji je poželjan za partnera”, ističe Đorđe Slavinjak.

On podsjeća da je prošla, 2014. godina, bila je izuzetno teška za poslovanje ovog i drugih bijeljinskih preduzeća. Osim, već poznate sveopšte prisutnosti posljedica globalne ekonomske krize, koja uzima svoj danak već sedmu godinu na ovim prostorima, Republiku Srpsku je u prošloj godini zadesila i velika prirodna katastrofa, koja se manifestivala nezapamćenim poplavama na većem protoru Republike, kao i u dijelu Federacije BiH. Semberija i grad Bijeljina, su pretrpjeli strahovite štete, čija će sanacija trajati godina, a posljedice su nesagledive, kaže Đorđe Slavinjak. “ U završnici godine desilo se drugo neprijatno iznenađenje, propast Bobar banke, sa posljedicama koje, takođe, negativno djeluju na sveukupan privredni sistem, i sa ništa manje negativnim efektima. Uzimajući u obzir da je Bobar banka, banka sa sjedištem u Bijeljini, razumljiva je i činjenica da je veliki broj pravnih i fizičkih lica sa ovog prostora imao poslovne veze sa navedenom bankom”, kaže Slavinjak.

Propustima u poslovanju banke, kao i nerazumnom odlukom Vlade, banka je trenutno u stečaju, što ima za posljedicu mnogobrojne negativne efekte za sva pravna i fizička lica, koja su imala bilo kakvu vezu sa bankom, bilo da su deponenti, ili korisnici kreditnih sredstava, ističe Slavinjak I naglašava da postoji opravdana bojazan da će stečaj u ovoj banci pokrenuti domino efekat i povući u propast brojne privredne subjekte i fizička lica, te dovesti do gubitka velikog broja radnih mjesta.

“Negativni efekti ovih dešavanja su se, takođe, prenijeli na cijelokupan bankarski sistem, stvarajući nepovjerenje u banke i bankarski sistem, koje je sticano I građeno godinama. U ovakvim uslovima poslovanja trebalo je uložiti puno napora da bilo koji privredni subjekat, koji posluje u realnom sektoru, sačuva svoju prisutnost na tržištu i napravi pozitivan rezultat”, kaže Đorđe Slavinjak. Složenost situacije je zahtijevala praćenje dešavanja i brzo prilagođavanje promjenama.

Zahvaljujući sretnim okolnostima, ističe Slavinjak, “Spektar drink”, je prošao bez direktnih šteta u majskim poplavama, ali indirektne štete nisu ih zaobišle, u vidu smanjenog prometa proizvoda na prostoru BiH. Zahvaljujući kontinuiranom izvozu proizvoda, ovo preduzeće sačuvalo je kontinuitet proizvodnje i potvrdilo svoju poziciju stabilnog privrednog subjekta. Proizvodi i voćne prerađevine “Spektar drinka”plasirani su u prošloj godini, kako na prostoru BiH, tako i u SAD-u, Australiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj… U 2015. godini “Spektar drink” DOO ima, takođe, ambiciozne planove, povećanje prometa, zapošljavanje 6 -10 novih radnika, proširenje proizvodnih kapaciteta, modernizaciju proizvodnih postrojenja.

Takođe, kaže Slavinjak, borićemo se i za lidersku poziciju u branši, odnosno u proizvodnji marmelada i džemova, kao i kiselog kupusa. „Domaći potrošači, konačno bi trebalo da shvate koliko je bitno konzumirati domaće proizvode i koji su sve pozitivni efekti takvog ponašanja“, ističe Đorđe Slavinjak.

Capital.ba