Poribljavanje šaranom na Savi i kanalu Dašnica

Poribljavanje šaranom na Savi i kanalu Dašnica

Sportsko ribolovačko društvo "Riba" iz Bijeljine u ponedjeljak, 24. avgusta, izvršiće poribljavanje rijeka Save i Drine sa oko 250 kilograma odraslog šarana.

Predsjednik ovog društva Miodrag Đukić rekao je Srni da će poribljavanje biti obavljeno na dvije lokacije - na kanalu Dašnica, kod Javne ustanove "Vode", i na Savi, u mjestu Ostojićevo, kod Bijeljine.

Poribljavanje na kanalu Dašnica biće izvršeno u 11.00 časova sa količinom od 50 kilograma šarana, a sa oko 200 kilograma odraslog šarana biće poribljena rijeka Sava u Ostojićevu.

Đukić je podsjetio da je Društvo u prošloj godini radilo na poribljavanju rijeka u Semberiji šaranskom mlađi, a da je ove godine odlučilo da to bude odrastao šaran, kako bi imali što manje gubitke. "Ovaj šaran bi na proljeće već trebalo da se mrijesti, da baca ikru, te bi efekti trebalo da budu značajniji", rekao je Đukić.

On je ponovio da je u prošloj godini izvršeno poribljavanje sa mlađi šarana težine od po 100 grama, a da je ove godine odlučeno da to bude odrastao šaran, težine od kilogram do kilogram i po, prije svega zbog poštovanja, kako je naveo, prema sportskom ribolovu i ribolovcima Društva.

"Ove godina smo prodali najveći broj sportskih dozvola u posljednjih dvadesetak godina, negdje oko 630 koje su na godišnjem nivou, a imamo još oko 50 dozvola koje su dnevne, sedmične ili mjesečne.

Ovo poribljavanje je, uslovno rečeno, i jedan vid zahvalnosti i poštovanja Društva i njegove uprave prema svom članstvu, prema sportskim ribolovcima", rekao je Đukić.

On je dodao da su članovi SRD "Riba" unazad nekoliko godina intenzivno radili na uništavanju bespravno zatečenog alata za izribljavanje, javno palili mreže, što su nastavili i u ovoj godini.

Srna