Sava ispod kote odbrane od poplava

Sava ispod kote odbrane od poplava

Vodostaj rijeke Save u Semberiji porastao je u toku dana za 15 do 20 centimetara što nije mnogo i za sada na ovom području nema prijetnje od poplava, izjavio je Srni pomoćnik direktora "Voda Srpske" za riječni sliv Save Saša Avakumović.
Prema posljednjem mjerenju, u 12.00 časova vodostaj Save na Rači je 490 centimetara, što je daleko od kote redovne odbrane od poplava koja se proglašava pri vodostaju od 650 centimetara. 

Avakumović kaže da vodenom talasu koji je već pogodio dijelove Hrvatske treba između 24 i 38 časova da stigne do Bijeljine. 

Prema njegovim riječima, Civilnoj zaštiti u Bijeljini je odmah nakon upozorenja izdatog početkom sedmice, zbog prognoziranih obilnih padavina u Republici Srpskoj, dostavljeno nekoliko hiljada vreća koje mogu da posluže u eventualnoj odbrani od izlivanja vodotoka. 

Gradska uprava Bijeljine je 10. septembra izdala upozorenje stanovništvu na maksimalan oprez i sklanjanje materijalnih dobara koja bi mogla biti zaplavljena, a svim nadležnim službama u gradu naložena je maksimalna pripravnost za djelovanje u slučaju potrebe. 

Tokom katastrofalne poplave koja je Republiku Srpsku pogodila u maju rijeka Sava je na Rači kod Bijeljine dostigla istorijski maksimum pri vodostaju od 9,5 metara.

*Srna