Sutra u Bijeljini konferencija o ljudskim pravima

Sutra u Bijeljini konferencija o ljudskim pravima

U Bijeljini će sutra i u utorak, 23. juna, biti održana konferencijapod nazivom "Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija BiH u oblasti ljudskih prava".

Cilj konferencije jeste utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u BiH, sagledavanje problema i pronalaženje rješenja za njihovo unapređenje.

Konferencija je i prilika da se uradi analiza postojećih zakona iz oblasti ljudskih prava, s obzirom na to da je BiH, stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preuzela obavez usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU.

Konferencija je samo početak aktivnosti na unapređenju ljudskih prava u BiH, saopšteno je iz parlamenta BiH. Konferenciju organizuje Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku Misije OEBS-a u BiH, Misije UN u BiH i Evropske komisije u BiH.

Na konferenciju su pozvani nadležni ministri i zamjenici, kao i direktori institucija BiH nad kojim Zajednička komisija za ljudska prava, sa poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine BiH, provodi nadzor.

Početak konferencije zakazan je u 11.00 časova u Etno selu "Stanišići", dok su izjave za medije planirane tokom pauze u 11.30 časova.

 

Srna