Ugovori o izgradnji i rekonstrukciji 20 kuća povratnika

Ugovori o izgradnji i rekonstrukciji 20  kuća  povratnika

U Bijeljini su danas potpisani ugovori o izgradnji devet i rekonstrukciji 11 kuća povratnika i raseljenih lica na području ove lokalne zajednice.

Ugovor je potpisan između grada Bijeljina, UNHCR-a, austrijske humanitarne organizacije "Hilfsverk" i korisnika projekta "Podrška trajnim rješenjima strategije implementacije revidiranog Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma IPA 2012".

Zamjenik gradonačelnika Bijeljine Huso Zečkanović rekao je da je ovo prva faza trogodišnjeg projekta, u kojem učestvuje 10 lokalnih zajednica.

"Uporedo će se provoditi i aktivnosti na ekonomskoj održivosti ovih porodica, u narednim danima ćemo videti šta imaju, kako bi im zajednički pomogli da se poboljša njihov ekonomski položaj", dodao je Zečkanović.

Grad ima obavezu, dodao je Zečkanović, da obezbijedi dokumentaciju, prije svega, za objekte koji će se graditi, kao i da pruži ostalu administrativnu podršku.

Projekt-menadžer "Hilfsverka" Azema Avdušinović rekla je da ovaj projekat provodi sedam partnera UNHCR-a u deset opština u BiH, a da je zadatak "Hilfsverka" stanogradnja, odnosno, rješavanja stambenih pitanja najugroženijih kategorija povratnika i raseljenih lica koja još nisu riješila stambeno pitanje. Zadatak ove organizacije je, kako je navela, i ekonomska održivost, odnosno, pomoć za lakšu integraciju odnosno, reintegraciju, zavisno od toga da li je riječ o povratnicima ili raseljenim porodicama.

Ona je naglasila da su porodice veoma često bile neinformisane o pozivima u okviru ovog projekta, pa se korisnici biraju na osnovu spiskova centara za socijalni rad, opština, udruženja povratnika. Projekat se finansira sredstvima EU /sedam miliona evra iz fonda IPA 2012 i UNHCR-a milion evra/, a "Hilfsverk" ima za svoje aktivnosti oko šest milona KM za 10 opština.

"Sredstva namijenjena za opštine pojedinačno nisu precizno određena, a na osnovu prethodnih iskustava, za ovih 20 objekata biće potrebno više od 500.000 KM", rekla je Avdušinovićeva.

Ona je istakla da je cilj projekta pomoći povratnicima i raseljenim licima da se reintegrišu, da posjeduju određene resurse i radne sposobnosti kroz koje mogu da ostvaruju prihode i tako olakšaju sebi život.

Srna