Deponenti

 |  Written by DarkoK  |  0
Danas isplata deponenata “Bobar banke”

Isplata osiguranih depozita za deponente u "Bobar banci" počinje danas i trajaće u narednih pet godina. Agencija za osiguranje depozita je u obavezi da isplati ukupan iznos od 86,61 milion KM za 21.379 deponenata, fizičkih i pravnih lica koji imaju do 50.000 maraka, plus kamata. U Agenciji za osiguranje depozita BiH podsjećaju na to da postoje tri načina za isplatu i to isplata na licu mjesta, prepuštanje izbora vlasniku i da se sredstva zadrže u banci isplatioca.

Categories: