Doprinosi

 |  Written by DarkoK  |  0
FZO: Poslodavci po osnovu doprinosa duguju više od 230 miliona KM

Fondu zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske za doprinose za zdravstveno osiguranje poslodavci duguju više od 230 miliona KM, što je iznos kojim bi Fond u naredne dvije godine mogao da finansira pružanje zdravstvenih usluga u 54 doma zdravlja u Srpskoj, rečeno je u FZO. „Za cijeli zdravstveni sistem veoma je važno da se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, jer je to jedini izvor prihoda Fonda i samo na taj način moguće je da se zdravstvenim osiguranicima pruži nesmetana zdravstvena zaštita“, kažu u FZO Republike Srpske.

Categories: