Križevica

 |  Written by VesoV  |  0
Bratunac - Poplave poskupljuju regulaciju korita Križevice

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović rekao je da je za realizaciju projekta regulacije i uređenja korita Križevice, koji je započet prije godinu dana, potrebno oko 30 odsto više sredstava od planiranih 1,4 miliona KM.
On je pojasnio da je količina vode u koritu Križevice tokom majskih poplava bila znatno veća od stogodišnjeg maksimuma korištenog za izradu projekta regulacije, koji sada treba izmijeniti sa novim podacima o količinama vode i na osnovu toga predvidjeti dodatne radove i ulaganja u regulaciju. 

Categories: