prez

 |  Written by SandraM  |  0
PD „Semberija“ u milionskim gubicima

Poljoprivredno dobro „Semberija“, i pored konverzije poreskog duga od 5,7 miliona KM u akcije, prošlu godinu završilo je sa gubitkom od 4,1 miliona KM.

Prema objavljenom finansijskom izvještaju PD „Semberija“ je 2014. godinu završila sa gubitkom od 4.107.376 KM najvećim dijelom kao posljedica katastrofalnih poplava koje su zadesile Semberiju, te oranične i sjetvene površine ovog poljoprivrednog dobra.

Ukupne obaveze ovog preduzeća iznose 10.512.888 KM, od čega su kratkoročne 7.243.617 KM, a dugoročne obaveze 3.269.271 KM.

Categories: