razvoj

 |  Written by SandraM  |  0
Za godinu dana kategorisano 67 djece sa smetnjama u razvoju

U Bijeljini je tokom prošle godine kategorisano 67 djece sa smetnjama u razvoju, dok je u 2013. godini takve djece bilo 110. Prema podacima Centra za socijalni rad, u Bijeljini je 2014. godine kategorisano dvoje djece sa oštećenjem vida, šestoro sa oštećenjem sluha, četvoro sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji i 14 djece sa tjelesnim oštećenjem i hroničnim oboljenjem.

Na evidenciji je jedno dijete sa psihičkih poremećajem i oboljenjem, 14 sa intelektualnim oštećenjem i 26 sa višestrukim smetnjama.

Categories: