sanacije

 |  Written by DarkoK  |  0
Informativni sastanak posvećen sanaciji šteta nastalih poplavama

U okviru svojih aktivnosti USAID-Sida FIRMA projekat usmjerava svoje djelovanje na sanaciju šteta od poplava nastalih kod privrednih subjekata u privatnom sektoru.

Projekat finansijski podržavaju američka i švedska vlada putem svojih agencija za međunarodni razvoj - USAID i SIDA. Kako bi potencijalnim korisnicima pružili što više informacija, u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Bijeljina, zakazan je info-sastanak na kome će biti pojašnjena svrha i namjena grant sredstava, ograničenja, kao i sam aplikacioni obrazac.

Categories: